Onderstaand een greep uit de dossiers waar ik mee bezig ben. Van bereikbaarheid kleine kernen doormiddel van bus als doormiddel van snel internet. Van innovatie en vergaderdiscipline tot het betrekken van jongeren bij politiek. Tot 2023 en wellicht daarna zal ik me blijven inzetten voor een zuinige, vernieuwende en zichtbare Provincie Utrecht.  

Internet & Mobiel

Voor het CDA is snel internet een nutsvoorziening. Helaas is dit nog niet overal het geval in de Provincie Utrecht. Daarom heb ik namens het CDA een initiatiefvoorstel ingediend die met grote meerderheid is aangenomen. Snel internet voor iedereen is nu een stap dichterbij.

Bekijk hier de behandeling van het voorstel en hier de vervolg stappen. De aanleg gaat inmiddels beginnen! Daarbij heb ik ook aandacht gevraagd voor mobiele bereikbaarheid.

Inmiddels is er een start gemaakt met de aanleg in de eerste gebieden!

Check hier de huidige status.

1

4

File N201 

Als sinds jaar en dag zijn de files op de N201 een doorn in het oog. Niet alleen hebben de files een negatieve invloed op het vestigingsklimaat in het Noord-Westen van de provincie maar de files op de afrit A2/N201 zorgen ook voor onveilige situaties. Reden voor mij om namens het CDA bijna direct na de verkiezingen aandacht te vragen door een motie die nu wordt uitgevoerd. Bekijk hier en hier enkele nieuwsberichten. Momenteel wordt het traject onderzocht en medio 2018 komt er een voorstel. Lees hier de laatste status.

2

Innovatie

De provincie Utrecht is de meest concurrerende regio van Europa. Dat willen we graag zo houden. Daarom heb ik onder andere gevraagd om ruimte te bieden voor het ontwikkelen en expirimenteren met drones. Bekijk hier de reportage die RTV Utrecht ervan maakte.

Voorstel is door de Gedeputeerde opgepakt.

Verder deed ik namens het CDA een oproep om geen gasmeters meer te plaatsen bij nieuwbouw woningen, bekijk de bijdrage hier

Jongeren 

Als een van de jongste Statenleden is mijn doel om jongeren te betrekken bij politiek en het CDA. Dit doe ik door samen met scholen en het CDJA evenementen te organiseren. Maar ook door studenten actief te betrekken bij het maken van beleid. Zo heb ik bijvoorbeeld studenten gevraagd bij het meedenken bij de energietransitie. Lees hier een stukje wat RTV Utrecht er aan wijdde. 

Verder heb ik namens het CDA meerdere keren gehamerd op het belang van (V)MBO-ers, bekijk hier mijn bijdrage bij het voorstel Onderwijs-Arbeidsmarkt.

5

3

Duidelijke taal

Als ik me ergens aan erger is het 'het praten om het praten'. In mijn maidenspeech enkele weken na de verkiezingen heb ik meteen aandacht om gevraagd. Gelukkig is er aan de vergadercultuur het een en ander al verbeterd. Bekijk hier mijn maidenspeech. 

 

Verder heb ik het voorstel ingediend om de Statenvergadering te voorzien van ondertiteling zodat doven en slechthorenden ook de vergaderingen kunnen volgen. Verder hebben we GS opgeroepen om RTV Utrecht ook te wijzen op de technische mogelijkheden die ondertiteling vrij gemakkelijk maakt. Zie hier de vragen. 

Aandacht voor MKB 

Het CDA is van mening dat te veel aandacht van de provincie Utrecht gaat naar multinationals en dat de rol van het MKB en in het bijzonder familiebedrijven wordt onderschat. Als CDA Statenlid en ondernemer vraag ik hier doorlopende aandacht voor. 

Dit is ook de Telegraaf opgevallen die hier een artikel over schreef. Lees hier het betreffende artikel. 

 

Tenslotte heb ik samen samen met bedrijven en onderwijsinstellingen gewerkt aan een initiatiefvoorstel voor familiebedrijven. RTV Utrecht maakte hier een item over, bekijk het item hier.  

Het voorstel is begin 2018 ingediend en met grote meerderheid aangenomen. Bekijk hier de behandeling.

6

7

Bomen planten! 

Ik deed recent een oproep aan Gedeputeerde Staten voor het planten van meer bomen in de provincie Utrecht. Bomen nemen CO2 op en zorgen voor een betere leefomgeving. Bekijk hier het item dat RTV Utrecht ervan maakte. 

8

Verkiezingen

Namens het CDA was ik tijdens de verkiezingen van 2019 lijsttrekker. Daarna heb ik samen met mijn fractie te intensieve onderhandelingen gedaan met een resultaat waar we trots op zijn. Bekijk hier het item dat RTV Utrecht ervan maakte. 

 

9

Creatief met de

energietransitie!

De energietransitie vraagt om creativiteit! Als politici moeten we dus verder gaan dan alleen maar moties indienen en een beetje debatteren. RTV Utrecht maakte hiervan een reportage, check hem hier

10

Word vervolgd 

De Provincie Utrecht is nooit klaar, daarom mijn werk ook niet. Heeft u ideeen, tips of ergenissen. Neem contact

met me op!